Segway Naturatours Garrotxa recibe o selo de Turismo Familia

Segway Naturatours Garrotxa recibe o selo de Turismo Familia, Aquest segell agrupa totes les destinacions d’interior i les seves empreses que vulguin certificar-se i especialitzar-se en Turisme Familiar. El segell Natura i Muntanya en Família distingeix les destinacions que tenen com a principal recurs l’entorn natural, així com les empreses turístiques amb una oferta d’allotjament, restauració i entreteniment adaptada a les necessitats de les diverses tipologies de famílies.

Segway Naturatours Garrotxa recibe o selo de Turismo Familia

Segway Naturatours Garrotxa recibe o selo de Turismo Familia

Què són els segells de Turisme Familiar?

Amb els segells de Turisme Familiar, l’Agència Catalana de Turisme distingeix els municipis que són especialment sensibles a aquest segment de la demanda i ofereixen uns equipaments i serveis adaptats a les necessitats de les famílies amb nens.

Aquests municipis disposen d’una oferta certificada d’establiments d’allotjament, restauració, i d’oci i lleure adreçats als més petits, el conjunt dels quals, un cop verificats per personal tècnic de l’ACT, és reconegut per part d’aquesta amb l’atorgament del segell Platja en família o Natura i muntanya en família.