Segway Garrotxa Naturatours per dins

Segway Garrotxa Naturatours per dins. Una empresa de serveis com NATURATOURS pot semblar que te una activitat que el client pot percebre en el moment de realitzar la activitat amb els clients, malgrat hi ha un grapat d’ accions i de tasques a fer que en pocs moments els nostres clients poden arribar a coneixer.

El nostre dia a dia i previ a l’ oferta d’un Tour o el que pot semblar un simple lloguer de bicicletes cal treballar aspectes tant diferents com la supervisió previa de la ruta, el maneteniment dels camins per no trobra-nos sorpreses, els permisos de les administracions i el vist i plau dels diferents ptropietaris de les finques que hi tenim accés, la preparació del matrerial com bateries el seu estat i la seva càrrega, l’ estat de la maquinària, tant en els segways com en les bicicletes, la neteja i la posta a punt per cada sortida, el manteniment del material de seguretat i el transpost dels nostres vehicles fins els diferents punts de les activitats.

Segway Garrotxa Naturatours per dins vol mostrar-vos que ens agrada tots aquests punts, necessaris per el òptim desenvolupament de qualsevol de les nostres activitats i que dia a dia les fem amb molta cura per poder donar-vos el millor servei.