Segway Naturatours Garrotxa wird das Siegel der Familie Tourismus

Segway Naturatours Garrotxa wird das Siegel der Familie Tourismus, Aquest segell agrupa totes les destinacions d’interior i les seves empreses que vulguin certificar-se i especialitzar-se en Turisme Familiar. El segell Natura i Muntanya en Família distingeix les destinacions que tenen com a principal recurs l’entorn natural, així com les empreses turístiques amb una oferta d’allotjament, restauració i entreteniment adaptada a les necessitats de les diverses tipologies de famílies.

Segway Naturatours Garrotxa wird das Siegel der Familie Tourismus

Segway Naturatours Garrotxa wird das Siegel der Familie Tourismus

Què són els segells de Turisme Familiar?

Amb els segells de Turisme Familiar, l’Agència Catalana de Turisme distingeix els municipis que són especialment sensibles a aquest segment de la demanda i ofereixen uns equipaments i serveis adaptats a les necessitats de les famílies amb nens.

Aquests municipis disposen d’una oferta certificada d’establiments d’allotjament, restauració, i d’oci i lleure adreçats als més petits, el conjunt dels quals, un cop verificats per personal tècnic de l’ACT, és reconegut per part d’aquesta amb l’atorgament del segell Platja en família o Natura i muntanya en família.